Tấm chống đạn và áo giáp

Tấm chống đạn và vỏ bọc cơ thể được làm bằng silicon carbide / ssic / alpha silicon carbide / alpha sic, silicon carbide / sic, cacbua gốm và boron có độ bền cao, độ cứng cao, độ nén cao, mật độ nhỏ hơn, mô đun cao độ đàn hồi. Chúng có thể được sử dụng trong quân đội để bảo vệ các cơ quan, các tòa nhà và phương tiện đặc biệt.

Tấm chống đạn Ssic và áo giáp

tấm chống đạn ssic / áo giáp

Tấm chống đạn cacbua Boron

tấm chống đạn cacbua boron

Tấm chống đạn gốm và áo giáp

tấm chống đạn gốm