Tổng quan về Công ty

Giới Thiệu

Dyseals là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia với nghiên cứu và phát triển tỉnh1.jpg Trung tâm với quản lý tiên tiến: hệ thống ERP và hoạt động từ xa.
Sản phẩm: phớt cơ khí, vòng đệm cơ khí, trục và ống lót / ống bọc bằng ssic, sic, gốm, cacbua vonfram và carbon, tấm chống đạn và áo giáp thân bằng ssic, sic, gốm và boron carbide. Các tấm gốm mà chúng tôi nghiên cứu và phát triển đã được lắp ráp thành công trong phòng thí nghiệm không gian có tên Tiangong 2 ở 2015.


联 密封 心 心, 的 的 的
: 高 纯度全国 同行 第 一位 。2015 年 我 公司 研发 生产 的 氧化铝 陶瓷 盘 成功 用于 科学 实践 十 号 卫星 和 天宫 二号 空间 实验室。

1.jpg 1.jpg 1.jpg1.jpg
1.jpg 1.jpg1.jpg 1.jpg
1.jpg1.jpg1.jpg1.jpg
1.jpg 1.jpg1.jpg 1.jpg
1.jpg1.jpg1.jpg1.jpg