Liên Hệ

Ningbo Donglian Mechanical Seal Co.,Ltd
Địa chỉ: 6 Mingshu Road, Jiangshan Science and Technology Zone,Ningbo, China. 315191
Điện thoại di động: + 86-13757416548
Điện thoại: + 86-574-88452348
Số fax: + 86-574-88452843

Trung Quốc:
Điện thoại: + 86-574-88452354 88452844-8002/8802
Số fax: + 86-574-88457435