Các bộ phận kim loại cho con dấu cơ khí

con dấu cơ khí bơm cần các bộ phận kim loại để hỗ trợ và đóng gói mặt hoặc vòng đệm và cơ chế truyền động được tạo ra bởi phần cứng