99.5% vòng đệm hoặc mặt cơ khí bằng gốm

Chế độ sản phẩm: Vòng đệm / mặt cơ khí gốm gốm
Thuộc tính
Vòng đệm gốm 99.5%: sản xuất tại Trung Quốc
Mặt dấu gốm 99.5%: sản xuất tại Trung Quốc
vòng đệm gốm: sản xuất tại Trung Quốc
mặt con dấu gốm: sản xuất tại Trung Quốc
Trong 2105, chúng tôi đã tạo ra các sản phẩm gốm cho vệ tinh 10 và Phòng thử nghiệm không gian Tiangong 2

Mặt dấu Alumina / gốm có khả năng chống ăn mòn tốt và mặt / vòng đệm có độ tinh khiết cao alumina là rất tốt. Mặt / vòng đệm bằng nhôm alumina là vật liệu chống ăn mòn được ưa thích trong nhiều dịch vụ làm kín cơ khí trước khi giới thiệu con dấu silicon carbide khuôn mặt. Có ba loại mặt hoặc vòng đệm bằng gốm trong công ty của chúng tôi: 95% gốm, 99% gốm và 99.5% gốm.