99% trục gốm và ống lót

Chế độ sản phẩm: gốm99% trục / ống lót / ống lót / tay áo
Thuộc tính
trục gốm 99% và tay áo / ống lót / ống lót: với độ tinh khiết cao và hiệu suất cao được chứng nhận bởi Chứng nhận sản xuất Chiết Giang
Tay áo / ống lót và trục gốm 99% gốm 99.5% được sử dụng rộng rãi trong máy bơm từ, bơm khiên, bơm đa tầng, bơm thủy lực, bơm hóa chất, ly tâm, v.v.
gốm 99% trục & tay áo / ống lót / ống lót: trục tùy chỉnh và tay áo / ống lót / ống lót