Ống đồng, đồng thau và đồng

Chế độ sản phẩm: đồng / đồng / bụi cây đồng / tay áo / ống lót
Thuộc tính
bụi đồng: ống lót bằng đồng
tay áo bằng đồng: đồng thau bụi cây
ống lót bằng đồng thau: tay áo bằng đồng
bụi đồng: ống lót đồng
tay áo bằng đồng: rối loạn trung quốc

Các ống lót / ống lót bằng đồng được chế tạo bằng phương pháp đúc ly tâm liên quan đến tốc độ quan trọng và cần xem xét hai điểm: tốc độ phải đảm bảo các chất lỏng kim loại tạo thành màu xi lanh và quay với trục; thứ hai sử dụng các lực ly tâm để đảm bảo chất lượng bên trong để tránh các khuyết tật của sự co ngót, độ xốp, bao gồm và như vậy. Các vật liệu có đồng thiếc, đồng nhôm và đồng đặc biệt, cần nhiệt độ khác nhau