Tấm chống đạn gốm và áo giáp

Chế độ sản phẩm: tấm chống đạn gốm
Thuộc tính
tấm chống đạn: tấm chống đạn Trung Quốc
tấm chống đạn gốm: áo giáp gốm
áo giáp gốm: áo giáp Trung Quốc
Các tấm chống đạn bằng gốm thường được coi là vật chèn trong áo khoác đạn đạo và các vật được ép được đặt vào lò điện hoặc lò gas dưới sự kiểm soát nhiệt độ

Alumina gốm là một vật liệu để làm tấm chống đạn. Sự khác biệt chính giữa cacbua silic, gốm và boron cacbua là về trọng lượng và cacbua boron đứng đầu theo cách nhẹ nhất và gốm alumina đến sau.