NBR, viton, Epdm, silicone, Neoprene, HNBR, vòng chữ O đóng gói và vv

Thuộc tính
o-ring cho con dấu cơ khí: ống cao su cho con dấu cơ khí
NBR, viton, epdm, HNR và Neoprene, aflas và kalrez có sẵn và PTFE được sử dụng như một cái nêm hoặc một miếng đệm hoặc một chiếc vòng.

vòng chữ O tự cung cấp năng lượng không yêu cầu tải trước cơ học nhiều, cho phép vòng chữ O được sử dụng ở áp suất rất cao và được cung cấp trong một phạm vi đầy đủ các điều kiện làm việc chung và kháng hóa chất. NBR, Neoprene, EPDM, Viton và Kalrez là những vật liệu điển hình được lựa chọn cho nhiều điều kiện dịch vụ. Teflon không phải là vật liệu tốt cho vòng chữ O, đặc biệt khi nó phải là động. Các O-ring.are được đóng gói được sử dụng để đạt được tính kháng hóa chất được cung cấp bởi Teflon. Vòng O O đóng gói rất nhạy cảm với biến động nhiệt độ, do đó, vòng chữ O được đóng gói thường chỉ được khuyến nghị cho các phần tử niêm phong tĩnh