Bụi cây Sic & ssic / tay áo / ống lót

Chế độ sản phẩm: sic / ssic bush / tay áo / bushing
Thuộc tính
bụi silic cacbua thiêu kết: ống lót silicon carbide thiêu kết
tay áo silicon carbide thiêu kết: bụi cây ssic
ống lót ssic: tay áo ssic
bụi cây silicon carbide: ống lót silicon csarbide
tay áo silicon carbide: bụi cây
ống lót sic: tay áo sic
Hai phương pháp thiêu kết bụi / ống lót / ống lót silicon: thiêu kết áp lực và thiêu kết liên kết được áp dụng trong công ty của chúng tôi. Các ống lót / ống lót / ống lót silicon carbide được thiêu kết theo các cách khác nhau có các tính chất vật lý và hóa học khác nhau và hiệu suất toàn diện của silicon carbide / ssic thiêu kết không áp lực tốt hơn so với silicon carbide / sic liên kết phản ứng

Một ống lót, ống lót / ống lót được thiết kế để giảm ma sát và tiết kiệm hao mòn của trục chuyển động, về cơ bản với cùng một vòng bi và trục silicon carbide và ống lót / ống lót / ống lót, có khả năng chống ăn mòn, tuần hoàn và nhiệt độ cao, có thể được sử dụng trong máy bơm cao áp và từ tính, v.v.