Tấm chống đạn Ssic và áo giáp

Chế độ sản phẩm: tấm chống đạn ssic / áo giáp
Thuộc tính
tấm silicon carbide thiêu kết: tấm silicon carbide chống đạn
áo giáp cơ thể silicon carbide: áo giáp cơ thể ssic
áo giáp cơ thể silicon carbide: áo giáp cơ thể ssic
Tấm chống đạn silicon carbide và áo giáp cơ thể có thể được chế tạo theo hai phương pháp khác nhau: cacbua silic không nung áp lực và cacbua silic liên kết phản ứng. Mặc dù có sự khác biệt về tài sản hiện có, cả hai đều là vật liệu tốt cho tấm chống đạn và áo giáp cho mật độ và khả năng chống sốc gần như giống nhau và chúng không cần phải chống ăn mòn

Nhiều kích thước tiêu chuẩn cho các tấm chống đạn có thể có sẵn và có hơn các kích thước tiêu chuẩn 20 được chọn và các hình dạng cho các tấm chống đạn nằm trong một hình lục giác và hình vuông. Các tấm silicon carbide hình lục giác là thiết kế tốt để bảo vệ và tất cả các tấm silicon carbide có thể được sắp xếp theo trật tự và ép lại với nhau để có đủ sức mạnh