Con dấu cơ khí DYGRF

Chế độ sản phẩm: con dấu cơ khí DYGRF
Thuộc tính
con dấu hộp mực Trung Quốc: con dấu Trung Quốc
con dấu bơm nước Trung Quốc: con dấu bơm nước Trung Quốc
con dấu cơ khí Trung Quốc: con dấu cơ khí trung quốc
Con dấu cơ khí của DYGRF được tổ chức với một phần không thể thiếu trong các mặt dấu: silicon carbide so với silicon carbide với thiết kế vòng chữ o, một bộ phận khép kín, một con dấu cơ khí hộp mực

Một con dấu cơ khí hộp mực là một đơn vị độc lập bao gồm một ống bọc trục, con dấu và tấm tuyến. Mục đích của một con dấu cơ khí hộp mực là để loại bỏ các nguyên nhân phổ biến của sự cố con dấu cơ khí từ lỗi cài đặt.